slogan


Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący  Marek Giedrys
Wiceprzewodnicząca    Nikola Andruszko
Wiceprzewodniczący   Mikołaj Zając
Skarbniczka  Marta Szponar
Sekretarz ds. PR  Robert Kędziora
Sekretarz ds. pomysłów  Tomasz Piłka
Opiekun SU prof. Krzysztof Bieliński

 

10 grudnia 2019r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie. Uprawnionych do głosowania było 418 uczniów. Wybory poprzedziła kampania wyborcza przeprowadzona przez kandydatów odpowiednio wcześniej i odbyła się w formie wywieszenia plakatów z programem wyborczym. Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
W głosowaniu wzięło udział 355 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Każdy miał możliwość oddania do 3 głosów. Z urny wyjęto w sumie 352 karty, z czego 8 było głosami nieważnymi. Frekwencja w wyborach wyniosła 84,93%. Głosowanie trwało od początku drugiej godziny lekcyjnej, do końca czwartej godziny lekcyjnej.
Komisja wyborcza w składzie: Klaudia Wojciechowska, Tatiana Kowalczyk, Dorian Fortulański czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów.
Wybory wygrał Robert Kędziora – 250 głosów. Drugie miejsce zajął Tomasz Piłka – 171 głosów, a trzecie miejsce zajęła Marta Szponar – 100 głosów.
Pozostali kandydaci, którzy nie zostali wybrani do RSU:
IV miejsce: Gniołka Barbara – 90 głosów
V miejsce: Rożek Julia – 87 głosów
VI miejsce: Bartkowiak Wiktoria – 59 głosów


 

24 września 2019r. odbyły się w naszym liceum wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uprawnionych do głosowania było 418 uczniów. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą przeprowadzoną przez kandydatów od 16.09.2019r. do 20.09.2019r. w formie plakatów z programem wyborczym.

Wybory były lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych wyborów.

W głosowaniu wzięło udział 388 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 8 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych do głosowania kart, 3 głosy były nieważne (ze względu na brak oznaczenia kandydata). Frekwencja w wyborach wyniosła 92,82%.

Komisja wyborcza w składzie: Julia Chojnacka (klasa III B), Tatiana Kowalczyk (klasa III D) Dorian Fortulański (klasa I C) czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli: Sandra Niecko i Jerzy Ułasiuk.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019 / 2020:

Marek Giedrys, klasa II C – przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,

Mikołaj Zając, klasa I A – zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,

Nikola Andruszko, klasa I B – zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego,

Wojciech Mizgalski, klasa I B – skarbnik Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz dużo zapału
i nowych pomysłów!

Przygotowała: Sandra Niecko

   21 października 2019