slogan


Aktualności

Jak doskonalimy kompetencje miękkie,

czyli o spotkaniu naszej młodzieży z Trasowiczami Olimpiady Zwolnieni z Teorii

Dnia 20 września 2021 roku nasi licealiści uczestniczyli w spotkaniu z Trasowiczami Olimpiady Zwolnieni z Teorii, poznając arkana tego niezwykłego przedsięwzięcia, które jest prawdziwym wyzwaniem dla szkoły XXI wieku. Finalistki olimpiady opowiedziały o swoich doświadczeniach, zachęcając młodzież do wzięcia udziału w kolejnej edycji.
Jak bowiem przekonują zwolennicy myślenia krytycznego, to nie martwy encyklopedyzm, a działanie jest przepustką do zawodowych sukcesów.

Zwolnieni 2

Czytaj więcej: Jak doskonalimy kompetencje miękkie,

MAM PUM XIII

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin

Młodzieżowa Akademia Medyczna
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

MAM PUM
realizowana jest na mocy porozumienia:
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prezydenta Miasta Szczecin
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie
Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie 


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w XIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 

1. edukacja młodzieży, 

2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 

3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 

4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych form zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 

6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 

7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 

8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,

9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM), 

10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 

11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Uczelni – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 

12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu otrzymają: 

1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 

2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu MAM PUM, który umieszczony zostanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w rubryce osiągnięcia ucznia.

REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM 

do zarejestrowania się na stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (IV LO) http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/, w terminie – do 1.10.2021 roku (godz. 15.00).

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu, który zawiera pytania obejmujące rozszerzony program szkolny z biologii i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 2 października 2021 roku, w godzinach od 20.00 do 21.00.

Osoby zakwalifikowane do MAM PUM otrzymają indywidualne powiadomienie drogą elektroniczną do 4 października 2021 roku. 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 nastąpi 6 października 2021 roku, o godz. 17.00 w Auli PUM, przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia, prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego, organizowane będą w następujących terminach:

1. 6 października 2021, godz. 17.00,

2. 3 listopada 2021, godz. 17.00,

3. 1 grudnia 2021, godz. 17.00,

4. 5 stycznia 2022, godz. 17.00,

5. 16 lutego 2022, godz. 17.00,

6. 2 marca 2022, godz. 17.00,

7. 6 kwietnia 2022, godz. 17.00,

8. 1 czerwca 2022. godz. 17.00.

 Regulamin do pobrania

Czytaj więcej: MAM PUM XIII

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 

- godz. 8.00 - test diagnostyczny z języka angielskiego dla ucziów klasy 1A (matematyczno-fizycznej)

godz. 9.00
  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego na placu apelowym

- 9.30 - spotkanie z wychowawcami klas

- 9.45 - klasa 1 A wyjeżdża na dwudniową integrację

- 10.00 - klasy 1B, 1C, 1D piszą test diagnostyczny z języka angielskiego

 

Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie-724x1024

 

Rekrutacja 2021

Szanowni Państwo

W czwartek 22 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w holu szkoły zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych IV LO w Szczecinie.

Mogą Państwo bezpiecznie sprawdzić wynik rekrutacji w systemie Nabór posługując się swoim danymi logowania (z trzeciej strony wydruku wniosku o przyjęcie).

Od 23 lipca 2021 do piątku 30 lipca 2021, w godzinach od 9.00 do 15.00 kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w IV liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Szczecinie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
Bardzo proszę, by wraz z tymi dokumentami dostarczyć również:

  • oryginał wniosku o przyjęcie do szkoły (którego skan umieszczali Państwo w systemie nabór);
  • trzy aktualne fotografie kandydata (z wpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której dostał się kandydat);
  • kartę zdrowia;
  • kopertę ze znaczkiem zaadresowaną do rodziców/opiekunów kandydata.

2 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 – na podstawie złożonych oryginałów komisja rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych do klas pierwszych oraz listy nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 do IV Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Szczecinie.

 

Informuję że komisja rekrutacyjna dostępna będzie:
od 23 do 30 lipca 2021 w godzinach 9.00-15.00

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Prusa w Szczecinie

Podkategorie