slogan


Aktualności

MAM PUM XIII

 logo urzad

Projekt finansowany z budżetu 
Miasta Szczecin

Młodzieżowa Akademia Medyczna
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

MAM PUM
realizowana jest na mocy porozumienia:
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Prezydenta Miasta Szczecin
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie
Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie 


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w XIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 

1. edukacja młodzieży, 

2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 

3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 

4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych form zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 

6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 

7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 

8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,

9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM), 

10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 

11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Uczelni – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 

12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu otrzymają: 

1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 

2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu MAM PUM, który umieszczony zostanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w rubryce osiągnięcia ucznia.

REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM 

do zarejestrowania się na stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (IV LO) http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/, w terminie – do 1.10.2021 roku (godz. 15.00).

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu, który zawiera pytania obejmujące rozszerzony program szkolny z biologii i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 2 października 2021 roku, w godzinach od 20.00 do 21.00.

Osoby zakwalifikowane do MAM PUM otrzymają indywidualne powiadomienie drogą elektroniczną do 4 października 2021 roku. 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 nastąpi 6 października 2021 roku, o godz. 17.00 w Auli PUM, przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia, prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego, organizowane będą w następujących terminach:

1. 6 października 2021, godz. 17.00,

2. 3 listopada 2021, godz. 17.00,

3. 1 grudnia 2021, godz. 17.00,

4. 5 stycznia 2022, godz. 17.00,

5. 16 lutego 2022, godz. 17.00,

6. 2 marca 2022, godz. 17.00,

7. 6 kwietnia 2022, godz. 17.00,

8. 1 czerwca 2022. godz. 17.00.

 Regulamin do pobrania


  REKRUTACJA

 Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 1-10-2021r. 

na stronie http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/

 Listy zakwalifikowanych opublikowane zostaną 4 października 2021.


    MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prezydenta Miasta Szczecin

Kuratora Oświaty w Szczecinie

Dyrektora IV LO w Szczecinie

logo-pum      logo urzad      kurator      logo m